Vägbeskrivning

Från Stockholm:
Kör E4/E20 söderut förbi Södertälje. Fortsätt på E4 till Järna, tag av till Rv 57 mot Gnesta.

I rondell (obemannad OK/Q8 mack tv.) tag in höger mot Gnesta. Fortsätt genom samhället förbi järnvägsstationen. Tag höger in på Mariefredsvägen. Kör c:a 5 km. så har du uppfarten till Norrtuna slott på höger sida.

Från södra Sverige:
Kör E4 norrut förbi Nyköping. Vid Lästringe, c:a 28 km. efter Nyköping, tag av mot Gnesta på väg 224. Kör c:a 15 km. så kommer du fram till samma rondell som beskrivits ovan.

Från västra Sverige:
Kör E20 norrut. Efter Laxå - Vretstorp Tag Rv 52 mot Katrineholm. Kör igenom Katrineholm och fortsätt på Rv 57 mot Flen/Södertälje. Efter c:a 70 km. i rondell tag vänster in mot Gnesta.
Kör ungefär 1 km. tag sedan vänster in på Mariefredsvägen. Kör c:a 5 km. så har du uppfarten till Norrtuna slott på höger sida.


Skriv ut
Gnesta - Mariefredsvägen